در خرید لباس به چه عواملی در جنس پارچه و انواع الیاف آن توجه کنیم

پوشیدن رنگ بنفش و مرجانی نهتنها به شما اعتمادبهنفس میدهد بلکه برای فصل بهار نیز بسیار مناسب است. بااینحال، اگر میخواهید استایلتان تم بهاری داشته باشد، برخی از ترکیبهای رنگی میتوانند برای این فصل مناسبتر باشند و استایل فوقالعادهای را برای شما ایجاد کنند. سه نوع گلمیخ برای این کفشها وجود دارد، گلمیخ مخروطی که استقامت و استحکام بیشتر را برای ورزشکار فراهم میکنند، گلمیخهای تیغهای که میتوانند کشش و سرعت بیشتری را فراهم کنند و گلمیخهای ته سخت برای سطوح محکمتر.

درنهایت، هم رنگهای متضاد و هم رنگهای مکمل میتوانند بهخوبی با یکدیگر ترکیب شوند. این طور نباشد که لباسی را فقط برای اینکه مد شده به تن کنید، بلکه قبل از هر چیزی از خودتان بپرسید آیا این مد اصلا با شخصیت من جور درمیآید؟ اما چه بهتر که قبل از ظاهر شدن در انظار عمومی، کمی بیشتر برای لباس پوشیدنتان وقت بگذارید.

برای مثال، اگر میخواهید عکس عاشقانه برای عکس پروفایل نوروز داشته باشید میتوانید بهمنظور آماده شدن برای عکاسی از این ترکیب رنگ استفاده کنید. برای مثال، یک شلوار فاق بلند نارنجی را با یک تاپ مشکی ترکیب کنید اما اگر میخواهید شکم خود را مخفی کنید میتوانید ژاکت گشاد و بزرگ را امتحان کنید. همچنین، حتما کفش مناسبی را با این لباس بپوشید.

این مدل لباس زنانه چسبان، جذب و بدون بند میباشد و استیل مناسبی برای شب های تابستان است و باعث میشود شما اغواکننده به نظر برسید. کفش با رنگ خنثی میتواند انتخاب بسیار مناسبی باشد. صورتی و خاکستری ترکیبی بسیار عالی است که میتوانید در همه فصول سال از آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید