فیشهای لباس ملی

نگران روشن بودن رنگ شلوار خود نباشید زیرا کفشمشکی تطبیق پذیری بالایی دارد و رنگ آبی میتواند جایگزین مناسبی برای مشکی باشد. ستارههای طلایی در قسمت سرشانه لباس سوم استقلال بسیار خودنمایی میکنند و همین ستارهها برای برخی افراد تنها دلیل خرید هستند. برای چنین موقعیتهایی، یکی از بهترین گزینهها میتواند کفش نیمه اسپرت باشد.

سه نکته مهم و اصلی کاربرد، فصل و زیبایی در انتخاب کفش وجود دارد که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید. نکته جالبی که این محصول دارد این است که با جین، کت و شلوار قابل استفاده است. این تیپیها بیخیال هستند و این بیخیالی را به همهی جنبههای زندگیشان از کار گرفته تا روابط اجتماعی وارد میکنند.

این جور آدمها همیشه شیک پوش و آراسته به نظر میرسند و فرقشان با تیپ معمولیها این است که سعی میکنند علایق شخصی خود را نیز خیلی ظریف وارد لباس پوشیدنشان کنند. به همین علت ما هم توضیح بیشتری راجع به این الیاف را جایز نمی دانیم. شاید عجیب به نظر برسد، اما بیشتر آدمهایی که با لباس ورزشی مثل گرمکن و کتانی در انظار ظاهر میشوند اصلا ورزشکار نیستند.

از ظاهر این جور آدمها پول و موفقیت میبارد، اما واقعیت این است که بسیاری از آنها انسانهای به شدت مادّیگرا و به لحاظ شخصیتی سطحی، متزلزل و نه چندان قوی هستند. من میخواهم بگویم اگر شما موی سرتان را میخواهید آرایش كنید، اگر میخواهید لباس بپوشید، اگر میخواهید سبك راه رفتن را تغییر دهید، بكنید؛ اما خودتان انجام دهید؛ از دیگران یاد نگیرید. لباسهای چروکیده و ناهماهنگ، شلوار جین پاره، صورت نشسته، موهای شانه نکرده و البته در مورد خانمها آرایش غلیظ از جمله نشانههای این تیپ است.

دیدگاهتان را بنویسید